การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงนั้นสามารถทำได้อย่างง่าย ๆ เพียงแต่เรานั้นจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงสภาพและอาการต่าง ๆ ของผู้ป่วยติดเตียงว่าเป็นอย่างไร และเมื่อใดที่จะเป็นต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งในวันนี้เราก็มีเทคนิคดี ๆในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา เราเองนั้นจะต้องทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและไม่ทำให้อาการของผู้ป่วยนั้นทรุดโทรมลงอันเนื่องมาจากการช่วยเหลือที่ผิดวิธีค่ะ   ผู้ป่วยติดเตียงมีวิธีการดูแลอย่างไร  ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนั้น แน่นอนว่าผู้ที่ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลยแม้แต่น้อย บางรายนั้นอาจจะมีอาการสาเหตุของการป่วยไม่เหมือนกัน ซึ่งบางรายนั้นก็อาจจะมีความรู้สึก นึกคิด ยังสามารถลืมตาอ้าปากตอบสนองได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่บางรายที่มีอาการรุนแรงและหนักหน่วงนั้นก็อาจจะไม่ตอบสนองต่อปฏิกิริยาใด ๆ เลยทั้งสิ้น แน่นอนว่าการปฏิบัติกับผู้ป่วยนั้นย่อมมีความสนใจและใส่ใจในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่แต่ต่างกันเป็นอย่างมาก   อันดับแรก ๆ นั้นสำหรับวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในกรณีที่ยังสามารถมีอาการของการตอบสนองของร่างกายอยู่ สิ่งที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันและขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของการทำความสะอาด พื้นที่ใช้ในการนอนหลับพักผ่อนของผู้ป่วย อีกทั้งยังจำเป็นที่จะต้องหากิจกรรมต่าง ๆในการพูดคุยและพยายามสื่อสารวิธีการต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของผู้ป่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น สามารถต่อสู้กับอาการต่าง ๆ ของโรคที่เป็นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อเลยว่าอาการจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย ซึ่งการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยนั้นก็ไม่ต้องคำนึงอะไรมากนัก เพราะอุปกรณ์ที่จำเป็ฯในการช่วยพยุงร่างกายของผู้ป่วยติดเตียงที่ยังคงมีการตอบสนองอยู่นั้นมีจำนวนชิ้นที่น้อย สามารถเคลื่อนย้ายไปได้อย่างง่ายดาย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก  อันดับต่อมาสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในกรณีที่ร่างกายของผู้ป่วยนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการสัมผัสหรือการพูดคุยใด ๆ สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือในเรื่องของการดูแลความสะอาดต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย ซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องทำความสะอาดให้ดีอย่างที่สุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจจะเกิดมาจากการหลงเหลือคราบสกปรกต่าง ๆ อีกทั้งในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินนี้เราก็จะต้องทำการศึกษาถึงการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ทั้งเครื่องช่วยหายใจ ท่อส่งอาหาร สายน้ำเกลือ หรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้วัดการเต้นของชีพจร ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นก็ได้มีคู่มือไว้ให้ศึกษามาก่อนแล้วทั้งสิ้น